“I Lemvig-Egnen vare Toldbetjent Wang i Øster-Borup, Ferring Sogn, og Eskild Winkel i Smedshauge, En…

Shared note

“I Lemvig-Egnen vare Toldbetjent Wang i Øster-Borup, Ferring Sogn, og Eskild Winkel i Smedshauge, Engberg Sogn, iblandt de Første, som paa denne Kant af Amtet meest afvege fra den der sædvanlige Brugsmaade. Den Førstnævnte har i nogle Aar behandlet en Deel af sin Jord saaledes: 1ste Aar, enten Heelbrak, eller Spergel, som slaaes grøn til Hø eller og nedpløjes; (at denne Foderurt ogsaa kan lykkes paa meget lerede Jorder, derpaa haves her et Exempel); 2, Rug i Gjødning, 3, Byg, 4, Vikker eller Ærter, blandede med lidt Havre, dels til Grønfoder, dels til Hø, 5, Havre med Klever; Hvile i 5 Aar. En anden liden Deel af sin Mark dyrkede han med: 1) Havre, 2) Spergel, grøn afslaaet til Hø, hvorefter Jorden strax ompløjedes og atter først i August besaaedes med Spergel som sidst i September nedpløjedes tilligemed nogen paa Ageren spredet Gjødske, bestaaende halv af Komøg, halv af tørv- og klægagtig Mosejord, sammenblandet 1 eller 1/2 Aar i Forvejen; dernæst besaaedes Agrene strax med 3) Rug eller Byg, 4) Byg, 5) Vikkehavre med Klever; Hvile i 4 à 5 Aar. Efter begge Behandlingsmaader har han avlet meget godt, men har dog bemærket, at den rene Brak bærer Fortrinet, især med hensyn til Ukrudets Ødelæggelse; Rugen og Bygget har altid været stærkere og bedre end efter Spergelen.”

Last change April 1, 201420:10:46

by: Søren Tolstrup Christensen
SourceRingkjøbing Amt
Citation details: p.91
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Thomas Michelsen
Thomas Wang
about 1770251Vang, Hundborg, Thisted10November 19, 183318763Østerborup, Ferring, VandfuldApril 1, 2014 - 6:16:49 p.m.