Personalet på Fuirendal i 1904

Hans Tolstrup Christensen (1880) står længst til højre og ser vigtig ud. Den 24-årige forvalter var tidligere på året blevet trolovet med kokkepigen Elisabeth Jensen (1879), som sandsynligvis også er på billedet – men hvor?

Min farfar står længst til højre med stok. Ludvig Rønnenkamp Holst (1873) står længst til venstre. Johannes Rønnenkamp Holst (1901) er nr. 3 fra venstre i forreste række. Billedet er stillet til rådighed af Ole Rønnenkamp Holst.
Min farfar står længst til højre med stok. Ludvig Rønnenkamp Holst (1873) står længst til venstre. Johannes Rønnenkamp Holst (1901) er nr. 3 fra venstre i forreste række. Billedet er stillet til rådighed af Ole Rønnenkamp Holst.

Gravvers til Mads Bjørnskov (1797-1888)

Birgit Larsen har været så venlig at sende mig en kopi af gravverset til min tiptipoldefars, Mads [Bjørnskov] Christensens, begravelse. Birgit Larsen har oplyst, at gravvers blev sat på kisten inden begravelsen. Gravverset er med stor sandsynlighed skrevet af Mads Christensens svigersøn, Iver Pedersen, der samtidigt var farfars skolelærer i Ejstrup.

Verset er skrevet med blyant og er nogle steder meget vanskeligt at tyde. Hvis du kan tyde mere/andet end Birgit og jeg har gjort, så vil jeg rigtig gerne have et tip (brug gerne kommentarfeltet nedenfor).

gravvers

Gravvers over M. Bjørnskov død 6te Maj 88.

Han var 2de Gange gift, avlede 7 Børn i hvert Ægteskab. Af 1ste Ægteskab
lever 3 af sidste ægteskab 3 Børn – Enken Ane Mr. Nielsen
og den i Hjemstavnen værende Slægt følge den trætte Van-
drer til hvile. Han døde i sit 93. Aar.

Mel. Mindes vi en fuldtro Ven

Hvile ak, hvor er du sød
Efter Livets travle Færden
Du fromt slumred Her i Død
Du afgrunds grænsed Verden
Megen Møje prøved Du
Med al Manddoms mod i Hu

Tidt, når du saa Lykken klart
Daled mat den som en Stjerne
Mod og Manddom aabenbar
Holdt dig oppe og du gjerne
Satte alt din Kraft ind paa
Fremad her i Livet at gaa

Herren for din Rang og Stand
Han velsigned dig med Lykke
Saa dit liv blev rart at leve
Ikke efter eget Tykke
Men et liv med kronet Held
Styret blev af Gud saa vel

Mage, Børn dig takke rørt
For din Visdom og din Lærdom
Den var tro, og det er hørt
Du var paa din Plads i Verden
Mens dig Kraften undtes til
[???]

Du stod fast naar Stormen tog
driftig fat; dit Mod ej bøjed
Ved Alders Tid du drog
Sandt og Tanke føjet
Stille efter Guds behag
For at faa den skjønne Dag

Da vor Herre Cristus sin
Naade ud til alle sine
Og din Lid stod til Guds søn
Som saa gjør mit [???]
For hver Sjæl som til forhen
Længes tyst af hjertet her