Efterårsrevyen 1931

Forsiden på det 4-fløjede, håndskrevne ark lyder i sin helhed: »Efteraarsrevy 1931 på Østermarksgaard«.

På siderne 2-4 er der i alt 36 vers fordelt på 5 forskellige melodier. Der indledes med 5 vers til husmoderen og 4 vers til husfaderen. Derefter er der 2 vers til hvert af de 7 børn. Karlene og pigerne skulle naturligvis ikke forbigås. Og sådan kom man hurtigt op på det anseelige antal vers.

Man må formode, at der har været en originalmanuskript, som er blevet skrevet af i hånden i så mange eksemplarer, at ikke alt for mange revydeltagere har været nødt til kigge hos hinanden.

Mell. Naar Solen bli’r Herre

1 Vers
Paa Østermarksgaarden
er intet forlorent
man er som man er
og man gør som man vil.
Undtagen naar Fruen
i Køkkenet vimser
respekteres det skal det.
om man vil eller ej.

2 Vers
Et Geni ja det er hun
til at bage og brase
og derfor de Piger
tit Dumheder gør.
I Hjørner og Kroge
skal Renlighed Raade
og Ordenssans ogsaa
der skal huskes paa.

3 Vers
For naar Maden skal være
baade god og økonomisk
saa skal der et Hove’de
til at regne den ud.
Og dette har „Mor” jo
og derfor det gaar jo
som smurt for „vor Mor”
hvad dette angaar.

4 Vers
„Vor Mor”, der jo tænker
saa smukt paa de Unge
at ogsaa de maa lære
at lave god Mad,
staar mangen en Gang
og ærgrer sig saare
fordi de saa kejtet
og skidt kommer fra’et.

5 Vers
Taalmod skal der være
naar unge skal lære
og derfor vi takker
„vor Mor” for alt godt.
og til sidst vil vi ønske
gid mange maa være
og blive som „Mor” er
paa Østermarksgaard.

6 Vers
Glemme „vor Far” nej
det maa vi da ikke
et Eksempel her er
paa en god Ægtemand.
Aldrig „vor Far”
bliver vred eller gnaven
og Karlene aldrig
en skændsord har hørt.

7 Vers
En Stikpille hist og
her, der dog falder
og altid det rammer
saa sikkert og godt.
Et lunefuldt Smil
man tit ser om Munden
og det klæder „vor Far”
saa umaadelig godt.

8 Vers
Respekt er der ogsaa
for Eksempel ved Bordet
da hænder det sjælden
at nogen har Ordet
saa roligt man sidder
og er lutter Øre
naar „Faders” myndige
Stemme vi høre.

9 Vers
At opdrage Børn
er jo ikke saa lige
og Flokken er Stor
ja, det maa vi sige
men trods dette man mærker
at „Far” han har Ta’vet
godt opdraget de er jo
og særlig bega’vet.

Mell. Det kniber altid svært at —

10 Vers
Johannes er jo Filialbestyr’ [Bomelom]
og han er en meget munter Fyr [”]
Han slider og slæber som noget Dyr [”]
og meget tit han hjem til sin Moder tyr [”]

11 Vers
I Vinters han paa Landbrugsskole var [Bo]
og derfra han sikkert megen Lærdom har [”]
om Kalorier, om Gæs og Høns og Svin [”]
og tillige laved de vist et være Grin [”]

12 Vers
Margrethe hun er meget tidlig paaet [Bo]
tre, fire Børn hun allerede har faaet [”]
men Mand det har hun ingen a’ [”]
det kan man ej paa Børnehjemmet ha’ [”]

13 Vers
Margrethe fra i Vinters Lærdom har [Bo]
paa H.u. Højskole hun jo var [”]
hun husker godt og alt hun lære ka’ [”]
ja om hvordan et Spædbarn hun kal ta’ [”]

14 Vers
Emil jo atter Jylland har faaet kær [Bo]
han rejser nu for saa at blive der [”]
paa Herregaard han jo saa gerne vil [”]
for der at vise hvad han duer til [”]

15 Vers
Paa Rosenholm Forvalter han skal vær’ [Bo]
tretten unge Mænd han saa skal lær’ [”]
at pløje, og at harve og at saa [”]
tror I han Kommandoen kan faa [”]

16 Vers
Manse meget lært paa Fyen jo har [Bo]
for Eksempel hvordan man paa en Traktor tar [”]
til Fyen han atter meget gerne vil [”]
som fynske Piger er der ingen til [”]

17 Vers
Det kniber altid svært at komme op [Bo]
Klokken 5 han dog til Søvnen siger Stop [”]
ja, Forka’len han er en Guttermand [”]
han meget let en „vild and” skyde kan [”]

18 Vers
Og Else ej det Landliv kan fordra’ [Bo]
kun naar hun Sommerferie skal ha’ [”]
hun er nu inde i „Charlottenlund” [”]
hun „tjener Bønder” og er frisk og sund. [”]

19 Vers
En rask og flittig Pige Else er [Bo]
det straks man mærker naar man hende ser [”]
ja, Else hun kan sikkert meget naa [”]
hun er en der ved hvor Skabet skal staa [”]

20 Vers
Ingeborg som paa Gymnasiet gaar [Bo]
hun atter og atter en fin Eksamen faar [”]
men dog hun allerhelst paa Landet vil [”]
en dygtig Landmand bliver hun sikkert til [”]

21 Vers
At sidde og høre hun meget gerne vil [Bo]
ufornuftig siger Mor, hvad bliver hun til [”]
hun det hele med et godt Humør dog tar [”]
hun nok skal komme frem naar det hun har [”]

22 Vers
Den lille Ejner ej vi glemme maa. [Bo]
han ogsaa helst et lille Vers maa faa [”]
naar han i Skole skal,han kan ej gaa [”]
med Toget maa han ta’ for den at naa [”]

23 Vers
Naar Ejner nu engang er blevet stor [Bo]
han ender sikkert nok som Professor [”]
men for at denne Stilling han kan naa [”]
han sine Lektier flittig lære maa [”]

24 Vers
Den hele Familie nu har faaet et Vers [Bo]
og maaske nogen af dem gaar paa [tværs][”]
men er der nogen som tar sig nær [”]
saa er det vist fordi han er lidt sær [”]

25 Vers
Vore Karle og Piger ogsaa nævnes maa [Bo]
og allerhelst de et Par Vers maa faa [”]
men ikke vil lave den saa lang [”]
for nu vi slutter snar vor lille Sang. [”]

26 Vers
At trække 7 fra 1, det gaar ej godt [Bo]
men trække 1 fra 7 det gaar jo flot [”]
Erik Pæ’sen er hans fulde Navn [”]
og selv om han er lille, gør han Gavn [”]

Mell. Længe nok har jeg Bondepige været

27 Vers
Morten von Kvastrup
mon han er fra Gadstrup?
nej, han er kommet fra Jydernes Land
saa snart vi Vintren naar
har han været her et Aar.
saa vil han hjem til sin Faders Fødegaard
  Og hvem vil nægte
  at hjertet er ægte
paa den der kommer fra Jydernes Land

Mell. Ole sad paa en Knold og sang

28 Vers
Peter han op til Danmark for
lal-la-la-la-la-la-la-la-la-la!
bort fra Konen og Far og Mor.
tral-la-la-la-la-la-la-la!

29 Vers
Peter er stærk han skal nok vinde frem
og tit han skriver til Konen hjem

30 Vers
Middelthon er lige kommen her
en helt lille Alf han dog ikke er

31 Vers
I Danmark han aldrig har været før
derfor han her nok sin Lykke gør

32 Vers
Her paa Gaarden en Kok vi har
livlig er hun og vældig rar

33 Vers
Hun kan bage og koge Mad
Sylte, og skumme et Mælkefad

34 Vers
Bort herfra hun nu rejse vil
hjem og spise bornholmske Sild

Mell. Dengang jeg drog af Sted

35 Vers
Dagny kan godt li’
  at være Stuepi’
  at vaske Gulv og Støve af
  hun har eksamen i?
Hun farer jo afsted det bedste hun har lært
Hun er jo og Brordatter
saa det er da ej saa sært
sikkert hun naar noget
med de Evner hun har faaet?
Hurra – Hurra – Hurra –

36 Vers
Nu vi slutter a’
men først vi dog maa ha’
et vældigt stort Hurra
ja, et vældig stort Hurra
som Tak til Gaarden her
til Tolstrups jo især
for al den gode Lærdom
som vi har hentet her.
Ja, Tak for alt det gode
og for hvert venligt Ord
og haaber at De om de bortdragne
en venlig Tanke Faar
Saa drager de afsted
I frydes vel derved.
Farvel – Farvel – Farvel.

I.B.